Historiek

De Kunstschool Genk heeft een uitgebreide geschiedenis:

 • 1952: Oprichting van de Genkse 'Kunstkring Streven'.
 • 1956-1957: Gemeentebestuur Genk neemt de privé-school over onder de naam 'Gemeentelijke school voor Sierkunsten en Tekenen'.
 • 1966: Roger Daniëls wordt directeur. Het niveau wordt opgetrokken van lager naar hoger secundair kunstonderwijs, de richtingen Plastische Kunsten en Bouwkundig Tekenen starten in dagonderwijs.
 • 1967: Oprichting van de afdeling Fotografie, uitbreiding van de richting Bouwkundig Tekenen.
 • 1969: Oprichting van het Hoger Kunstonderwijs met de afdelingen Visuele Kommunikatie en Industriële Vormgeving.
 • 1974: Splitsing in twee autonome instellingen, dagschool: Stedelijk Hoger Instituut voor Visuele Kommunikatie en Vormgeving, avond- en weekendonderwijs: Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten.
 • 1980: Jan Van Praet wordt directeur.
 • 1984: Verhuis naar het stadscentrum, in de gebouwen van het voormalige Sint-Jansziekenhuis.
 • 1991: Het eerste jaar van de tweede graad van het hoger secundair sluit aan bij het eenheidstype. Nieuwe namen: Beeldende Kunsten, Audiovisuele Kunsten, Architecturale Kunsten. De beroepsopleiding voor Artisanale Technieken wordt Artistieke Opleiding (= KSO).
 • 1994: Oprichting van de afdeling Woordkunst-Drama, de school wordt overgenomen door het Katholiek Onderwijs.
 • 1995-1996: Het Secundair Kunstonderwijs wordt losgekoppeld van het Hoger en wordt officieel Kunstschool Genk, Guy Geukens wordt directeur.
 • 1997: Verhuis naar het voormalige Hoger Handels- en Taleninstituut.
 • 2002: Christel Schepers wordt directeur a.i.
 • 2006: Kunstschool Genk viert 40 jarig bestaan en geeft een jubileumuitgave uit. Uitbreiding van de infrastructuur met een uitgerust gips- en keramiekatelier.
 • 2007: Oprichting van het zevende specialisatiejaar Industriële Vormgeving. Uitbreiding van de infrastructuur met 2 lokalen voor de algemene vakken.
 • 2009: Opnieuw uitbreiding van de infrastructuur met 2 lokalen voor de algemene vakken. Daarnaast vindt de finaliteit plaats van het voorontwerp van de nieuwbouw van 16 ateliers.
 • 2010: Goedkeuring bouwtoelating nieuwbouw.
 • 2014: Goedkeuring subsidiedossier nieuwbouw.
 • 2015: Tijdelijke huisvesting Reinpadstraat & start der werken nieuwbouw.
 • 2017: Ingehuisd in de nieuwbouw.
 • 2018: Fase 2 verdere uitbouw scholencampus.