Troeven

Een zeer ruim onderwijsaanbod

De 4 KASOG-scholen hebben een zeer ruim onderwijsaanbod, met heel wat abstracte en theoretisch sterke richtingen naast meer toegepaste of praktische richtingen. Deze richtingen zijn gegroepeerd in de volgende onderwijsvormen:

  • ASO (algemeen secundair onderwijs) in het Sint-Jan Berchmanscollege.
  • KSO (kunstsecundair onderwijs) in de Kunstschool.
  • BSO (beroepssecundair onderwijs) en TSO (technisch secundair onderwijs) in het Sint-Jan Berchmanscollege, het Technisch Instituut Sint-Lodewijk en Regina Mundi.

 

Zowel in ASO, KSO als TSO vind je meer theoretische en meer toegepaste of praktische richtingen terug. BSO is een onderwijsvorm met enkel praktische richtingen die direct uitgeven op de arbeidsmarkt.

Daarnaast organiseert KASOG vzw. een aantal Se-n-Se-opleidingen: specialisatiejaren na het secundair onderwijs. Er zijn Se-n-Se-opleidingen in het Technisch Instituut Sint-Lodewijk, de Kunstschool en Regina Mundi.

In het Centrum voor Leren en Werken (Halmstraat 6A) kunnen jongeren vanaf 15 jaar werken combineren met leren. Gedurende twee dagen per week krijgen zij een theoretische opleiding (algemene, beroepsgerichte en technische vorming). De andere dagen van de week doen zij stage in een bedrijf of nemen deel aan diverse werkervaringsprojecten.

Regina Mundi heeft ook een HBO-opleiding Verpleegkunde, een driejarige studie die leidt naar het diploma van gegradueerde verpleegkundige. Zowel HBO Verpleegkunde als het Centrum voor Leren en Werken hanteren een modulair systeem. Op die manier kunnen de jongeren de opleiding op eigen tempo doorlopen.

Grote professionaliteit door samenwerking

Dankzij de samenwerking op het vlak van leerling- en studiebegeleiding, kunnen de KASOG-scholen de leerlingen optimaal begeleiden in de richting die het best aansluit bij hun interesses en mogelijkheden. Wij hebben voortdurende aandacht voor het stimuleren van ieders talenten op zoveel mogelijk domeinen. Op die manier krijgen de leerlingen een optimale voorbereiding op hun verdere studies (aan de universiteit of in andere vormen van hoger onderwijs) of op de arbeidsmarkt.

Hierbij worden de ouders niet vergeten. De KASOG-scholen hechten veel belang aan een goede samenwerking met de ouders. Ouders, school en leerlingen zijn volwaardige partners in het opvoedings- en leerproces.

Onze samenwerking op materieel vlak zorgt ervoor dat we voor de aankopen van didactisch materiaal voordelige aanbiedingen krijgen die ons toelaten onze scholen zeer goed uit te rusten, zodat de leerlingen in de beste omstandigheden hun onderwijsloopbaan kunnen doorlopen.

Voor verdere info over de principes van KASOG vzw verwijzen we naar de visietekst.