Personeel

Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leraars verantwoordelijk. In onze school werken echter vele anderen mee om je studie, administratie en sociale leven te organiseren. Een aantal van die verantwoordelijken is direct bij je studie betrokken; de anderen, die je wellicht niet eens leert kennen, werken achter de schermen.

De groep van leraars vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen onder hen nog andere taken, bijvoorbeeld klastitularis, afdelingshoofd, vakverantwoordelijke, coördinator,...

Opvoeders en/of opvoedend hulppersoneel hebben o.a. als taak het leiden van en het meewerken aan de schooladministratie, het toezicht én het begeleiden van leerlingen. Administratief medewerkers en/of administratief personeel staat de directeur bij in het administratief beheer van de school. Ook het personeel dat zorgt voor het onderhoud van de gebouwen, dat alles netjes en proper houdt, is belangrijk voor het goed functioneren van onze school.

LEERKRACHTEN

 

Bertrands Dirk

Geschiedenis, mentor stagebegeleiding

Bosmans Ingrid

Audiovisuele vorming, kunstinitiatie, afdelingsverantwoordelijke AVV 2de graad

Bosmans Sabine

Wiskunde, vakverantwoordelijke wiskunde

Cauberghe Kris

Wiskunde, informatica

Cops Iene

Aardrijkskunde, natuurwetenschappen, katholieke godsdienst

Delbroek Koen

Audiovisuele vorming, toegepaste beeldende vorming, waarnemingstekenen, kunstinitiatie

Dendas Chris

Toegepaste & beeldende vorming (game art), beeldende vorming

Driesen An

Toegepaste & beeldende vorming (book design), afdelingsverantwoordelijke TBK

Droumpouras Despo

Nederlands, Engels, vakverantwoordelijke Engels

Engelen Rita

Aardrijkskunde, natuurwetenschappen

Geukens Bert

Nederlands, Engels

Ghoos Marieke

Kunstgeschiedenis, esthetica, muzikale opvoeding

Gonnissen Willo

Beeldende vorming, kunstgeschiedenis, afdelingsverantwoordelijke BV/BAV

Hajek Patrick

Audio visuele vorming

Jacobs Paul

Katholieke godsdienst, filosofie

Keunen Malou

Beeldende vorming, waarnemingstekenen

Kriekemans Lore

Natuurwetenschappen

Kuppers Jan

Industriële vorming, architecturale vormgeving, afdelingsverantwoordelijke IV

Laureys Anita

Beeldende vorming, kunstinitiatie

Lowis Ann

Waarnemingstekenen, toegepaste beeldende vorming

Lux Heidi

Nederlands

Mariën Caroline

Toegepaste economie

Meermans Ine

Frans, Engels

Meers Katlijn

Verbale vorming, woordkunst drama, kunstinitiatie, afdelingsverantwoordelijke WKD

Menten Julie

Dutch class, Nederlands, Engels, geschiedenis

Meuwissen Nathalie

Lichamelijke opvoeding, natuurwetenschappen

Nivelle Kim

Architecturale vorming

Oversteyns Liesbeth

Beeldende vorming, kunstinitiatie, afdelingsverantwoordelijke AO

Paredis Tom

Industriële vorming

Pepels Raf

Nederlands, Engels, vakverantwoordelijke Nederlands

Praet Kristien

Waarnemingstekenen, beeldende vorming 3D, afdelingsverantwoordelijke BAK

Robben Petra

Nederlands, Engels, coördinator 2de graad

Saanen Harm

Architecturale vorming

Schoefs Liliane

Katholieke godsdienst

Schrijnemakers Wouter

Architecturale vorming, wetenschappelijk tekenen

Schrijvers Patty

Wiskunde

Smits Karen

Frans, kunstgeschiedenis, geschiedenis, zorgcoördinator

Stas Guy

Beeldende vorming, waarnemingstekenen, kunstinitiatie, afdelingsverantwoordelijke VBK

Stas Alexander

Waarnemingstekenen

Symons Philip

Audiovisuele vorming, kunstinitiatie, kunstgeschiedenis, afdelingsverantwoordelijke AVV 3de graad

Thijs Jolien

Muzikale vorming, woordkunst drama

Trippaers Dirk

Wiskunde, informatica

Truyen Veerle

Architecturale vorming, binnenhuiskunst, afdelingsverantwoordelijke ABK

Van Der Kelen Elke

Bewegingsleer, woordkunst drama

Vandersteegen Wim

Nederlands, geschiedenis

Vandormael Helena

Beeldende vorming, kunstgeschiedenis

Van Dyck Marcel

Lichamelijke opvoeding

Van Oosterwijck Katja

Wiskunde

Vanreppelen Dirk

Ruimtelijke vormgeving, visualisatie

Vrancken Willem

Toegepaste & beeldende vorming (media & web design), waarnemingstekenen

Vreven Dominique

Frans, vakverantwoordelijke Frans

Warnants Inge

Architecturale vorming, afdelingsverantwoordelijke ARV

Wouters Jos

Beeldende vorming, waarnemingstekenen

 

 

ONDERSTEUNEND PERSONEEL

 

Claes Paula

Onthaal, logistieke ondersteuning, toezichten, leerlingenraad

Jeroen Donné

Leerlingbegeleiding

Gielis Koen

ICT

Hermans Christiane

Leerlingadministratie, leerlingbegeleiding

Lemmens Martine

Boekhouding, toezicht

Vanhove Sigrid

Afdrukdienst, preventie-adviseur, logistiek en aankopen

 

 

PERSONEEL

 

Wyns William

Werkman

Loi Laura

Onderhoud

Sana Soussi

Onderhoud