Studieaanbod

Kunstschool Genk is een homogene kunstschool met het volledige studiegebied Beeldende Kunst en het studiegebied Podiumkunsten. Al onze studierichtingen zijn kunstsecundair onderwijs (kso). Alle richtingen krijgen een pakket van 35 lesuren algemene vakken (wiskunde, Frans, Nederlands, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, digitale geletterdheid) en kunstvakken (kunsttheoretische vakken en kunstateliers).

Eerste graad.

Je kan instappen in het Junior Atlas College en kiezen voor 1A Kunst. De leerlingen van 1A Kunst krijgen een basispakket van 28 lestijden. Hierin zitten 2u Kunst/Plastische opvoeding vervat. Dit lesurenpakket kan aangevuld worden met 2 talenturen Kunst en verder met 2 optie-uren. Wie 2 optie-uren Kunst kiest, kiest vrijwillig voor 34 lesuren. (meer info)Image Map