ABK (3de graad)

ARCHITECTURALE & BINNENHUISKUNST

WIE KIEST VOOR DEZE AFDELING?

Een leerling met een stevige interesse voor architectuur en binnenhuiskunst. Herschik je regelmatig je kamer? Teken je al eens je droomhuis? Dan heb je de nodige spirit en creativiteit om de wereld van vorm en volume te verkennen.

De logische vooropleiding is de 2de graad Beeldende en architecturale kunsten of Beeldende en architecturale vorming, maar je kan ook instromen vanuit andere kso-, aso- of tso-richtingen, met extra ondersteuning voor de kunstvakken.

WAT BIEDT DEZE AFDELING?

Je leert inzien dat vorm en ruimte, functie, constructie en materiaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Je maakt architecturale tekeningen en maquettes en ontwikkelt zo een ruimtelijke beeldtaal. Het ontwerpen wordt ondersteund door vier pijlers: wetenschap en techniek, kunst en cultuur, ontwerpmethodiek en waarneming en voorstelling.

Je leert nauwkeurig tekenen naar waarneming, maar ook exact meetkundig en bouwkundig tekenen en computertekenen. Je ontwikkelt een harmonisch kleurgebruik. Deze vaardigheden staan in functie van het technisch, constructief en ruimtelijk bezig zijn met architectuur en interieur.

Bij de uitwerking van architecturale projecten leer je theoretische principes uit verschillende vakgebieden zelfstandig toepassen. Je kan deze projecten ook binnen een breder cultuurhistorisch kader plaatsen.

VERDERE STUDIEMOGELIJKHEDEN

Academische Bachelor en Master aan de hogescholen:

  • in het studiegebied architectuur: architectuur, interieurarchitectuur;
  • in het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst: productdesign, conservatie en restauratie;
  • in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie: bouwkunde, industrieel ontwerpen.

Professionele Bachelor:

  • in het studiegebied architectuur: architectuurassistentie, interieurvormgeving, landschaps- en tuinarchitectuur;
  • in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie: bouw, vastgoed;
  • in de studiegebieden onderwijs en sociaal-agogisch werk.