BAV (2de graad)

BEELDENDE & ARCHITECTURALE VORMING

WIE KIEST VOOR DEZE AFDELING?

Een leerling die gaat voor een brede algemene theoretische en artistieke vorming. Je schrikt niet terug voor een sterk aanbod wetenschappen, wiskunde en kunsttheorie. Je wil je artistieke en culturele interesse verder ontwikkelen en leren ontwerpen in een beeldende en architecturale context.

WAT BIEDT DEZE AFDELING?

Je maakt kennis met kunst en architectuur. In vakken als beeldende vorming, architecturale vorming, waarnemingstekenen en wetenschappelijk tekenen krijg je theoretische en artistieke opdrachten die verband houden met ruimte, ruimtelijke ordening, compositie, kleur en waarneming. Je leert zowel vrij als exact tekenen, met verschillende materialen. Je ontwikkelt je waarnemingsvermogen en ruimtelijk inzicht en leert ordelijk en nauwkeurig werken. Daarnaast leer je je documenteren over de brede waaier van artistieke uitingen in de kunstgeschiedenis, om zo je projecten binnen een breder cultuurhistorisch kader te kunnen plaatsen. Vakken als kunstgeschiedenis, waarnemingstekenen en positieve wetenschappen als wiskunde en fysica nemen in deze afdeling een belangrijke plaats in.

WAT NA DE TWEEDE GRAAD?

Je kan nu een bewuste keuze maken voor de richting die jou het beste ligt: Beeldende Vorming of Architecturale Vorming.