TBK (3de graad)

TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST- book design

WIE KIEST VOOR DEZE AFDELING?

Een leerling met een uitgesproken belangstelling voor kunst in het algemeen en beelden en grafische vormgeving in het bijzonder. Je hebt een passie voor prentenboeken: kinderboeken, graphic novels en strips. Tekenen en illustreren zijn je ding. Je wil verhalen en personages extra kracht bijzetten door middel van beeldende technieken en persoonlijke inzichten.

De logische vooropleiding is beeldende en architecturale kunsten, maar je kan ook instromen vanuit andere kso-, aso- of tso-richtingen, met extra ondersteuning voor de kunstvakken.

WAT BIEDT DEZE AFDELING?

Je ontwikkelt je artistieke en technische vaardigheden verder door het interpreteren en illustreren van o.a. figuren, karakters, verhalen, achtergronden, prentenboeken 2D en 3D en pop-up’s.

Naast een basispakket algemene grafische vormgeving (affiches, logo’s, verpakkingen...), beeldende vorming (allerhande materialen en technieken) en waarnemingstekenen, specialiseer je je in deze opleiding vooral in het illustreren van prentenboeken in de brede zin van het woord. Je ontwikkelt allerlei manuele technieken, zoals tekenen, schilderen, illustreren, druktechnieken, fotografie of een wonderbaarlijke mix hiervan. Naast manueel ontwerpen ontdek je ook de digitale beeldverwerking (via Photoshop, Illustrator, InDesign, Sketchbook Pro) en actuele vormen van multimediagebruik, zoals e-books en het bewegend beeldverhaal.

Je krijgt de gelegenheid om creatief te denken en de beeldtaal en haar communicatieve waarde op verschillende manieren te bestuderen. Je onderzoekt, verkent en experimenteert om via deze weg vorm te geven aan een doelgerichte toegepaste opdracht.

VERDERE STUDIEMOGELIJKHEDEN

Academische Bachelor en Master aan de hogescholen:

  • in het studiegebied beeldende kunsten: fotografie, game design, grafisch ontwerp en illustratie, juweelontwerp en edelsmeedkunst, mode, multimediale vormgeving, textielontwerp, theaterkostuum, vrije kunsten, conservatie – restauratie;
  • in het studiegebied audiovisuele kunsten: animatiefilm, communicatie- en mediadesign, communicatiewetenschappen, documentaire, film, radio, televisie – film.

Professionele Bachelor:

  • in het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst: grafische en digitale media, beeldende vormgeving, audiovisuele technieken;
  • in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie: modetechnologie, multimedia- en communicatietechnologie;
  • in het studiegebied onderwijs: leraar secundair onderwijs (plastische opvoeding, project kunstvakken,...), lager onderwijs, kleuteronderwijs;
  • in het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociaal werk.