TBK (3de graad)

TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST / game art design

WIE KIEST VOOR DEZE AFDELING?

Een leerling met een uitgesproken belangstelling voor kunst in het algemeen en voor beelden en grafische vormgeving in het bijzonder. Je wilt graag games, game maps, characters en assets in 2D en 3D ontwerpen en experimenteren met stilstaande en bewegende beelden en geluid. Tekenen is je ding. Je wil een stap verder gaan en je ideeën technisch vertalen.

De logische vooropleiding is Beeldende en architecturale kunsten, maar je kan ook instromen vanuit andere kso-, aso- of tso-richtingen, met extra ondersteuning voor de kunstvakken.

WAT BIEDT DEZE AFDELING?

Naast een basispakket algemene grafische vormgeving (affiches, logo’s, verpakkingen...), beeldende vorming (allerhande materialen en technieken) en waarnemingstekenen, specialiseer je je in deze opleiding vooral in het vormgeven en bedenken van personages, werelden, spelconcepten, scenario’s...

Naast manueel ontwerpen ontdek je ook de digitale beeldverwerking. Je leert je ideeën vertalen naar de digitale wereld via Blender, Sketchbook Pro... Je krijgt de gelegenheid om creatief te denken en de beeldtaal en haar communicatieve waarde op verschillende manieren te bestuderen. Je onderzoekt, verkent en experimenteert om via deze weg vorm te geven aan een doelgerichte toegepaste opdracht.

VERDERE STUDIEMOGELIJKHEDEN

Academische Bachelor en Master aan de hogescholen:

  • in het studiegebied beeldende kunsten: fotografie, game design, grafisch ontwerp en illustratie, juweelontwerp en edelsmeedkunst, mode, multimediale vormgeving, textielontwerp, theaterkostuum, vrije kunsten, conservatie – restauratie;
  • in het studiegebied audiovisuele kunsten: animatiefilm, communicatie- en mediadesign, communicatiewetenschappen, documentaire, film, radio, televisie – film.

Professionele Bachelor:

  • in het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst: grafische en digitale media, beeldende vormgeving, audiovisuele technieken;
  • in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie: modetechnologie, multimedia- en communicatietechnologie;
  • in het studiegebied onderwijs: leraar secundair onderwijs (plastische opvoeding, project kunstvakken,...), lager onderwijs, kleuteronderwijs;
  • in het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociaal werk.