Visie

De 10 krachtlijnen

Als ruggengraat voor ons dagdagelijks handelen en onderwijs hanteren wij een 10 punten manifest onderverdeeld in 4 grote categorieën: nl. de pedagogische inspiratie, het pedagogisch handelen, het pedagogisch proces en de pedagogische context.

Onze pedagogische inspiratie:

  • We gaan met onze leerlingen vanuit Christelijke, humane en culturele waarden, op zoektocht naar waarheid, zelfrealisatie en verantwoordelijkheidszin.
  • We hanteren hiervoor de ‘schoolbrede attitude van de kunstschoolleerling’: engagement gebaseerd op kritisch denken, respect en communicatie (luisterbereidheid en zelfreflectie).

Het pedagogisch handelen:

  • We koesteren de unieke leerkracht/leerling relatie waarbij communicatie de basis is voor elk handelen en gebaseerd is op respect en vertrouwen.
  • We hanteren 5 pedagogische vaardigheden als leidraad: positieve betrokkenheid, bekrachtiging, grenzen stellen, monitoring en problemsolving.

Het pedagogisch proces:

  • We realiseren het algemeen vormend karakter van het KSO.
  • We zien kunst als basis voor een algemene creativiteit.
  • We weten een juiste oriëntering als noodzakelijk.

De pedagogische context:

  • We gaan op zoek naar een waardevolle invulling via kunst en creativiteit van de commerciële ik-gerichte maatschappij.
  • We willen continu bijsturen van ons onderwijs op allerlei vlakken (organisatorisch, didactisch, inhoudelijk,…).
  • We verrijken ons onderwijs met 'glokale’ kunst als uitgangspunt.